Volodymyr AndrushchakBaryton, Ukraina
    Download the gift agreement

    Volodymyr Andrushchak, urodzony w Łucku (Ukraina), jest studentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 2004-2009 studiował na wydziale dyrygentury chóralnej w Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej 컬러링북. W roku 2011 został stypendystą programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Polska) 스팀 vr.

    포켓 몬스터 하트 골드 Download the Life Bar

    Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać