Ewa Vesin

Śpiewaczka i menedżer kultury. Urodzona w Lublinie, gdzie rozpoczęła swoją edukację muzyczną i drogę artystyczną Anakne mp3. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej im. Karola [...]