Tadeusz Kozłowskidyrygent

  Maestro Tadeusz Kozłowski

  dyrygent

   

  Jeszcze w czasie studiów został zaangażowany przez Teatr Wielki w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery dyrygenckiej (asystent dyrygenta, dyrygent, kierownik wokalny, dyrygent-szef orkiestry), by w latach 1981-87 pełnić funkcję dyrektora artystycznego tej sceny.W roku 1985 wraz z zespołem Teatru Wielkiego w Łodzi i gwiazdami takimi, jak: Maria Chiara, FiorenzaCossotto, NunzioTodisco i Ivo Vinco zainaugurował działalność odrestaurowanego Teatro Vittorio Emanuele w Messynie. W latach 1987-92 był pierwszym dyrygentem Macedońskiej Opery Narodowej i Macedońskiej Filharmonii Narodowej w Skopje, koncertował także w wielu miastach Republiki oraz wielokrotnie prowadził gościnnie spektakle w Chorwackiej Operze Narodowej w Zagrzebiu.Po powrocie do kraju, w latach 1996-98, pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego w Łodzi 행정지도. We wrześniu 1998 roku ponownie objął stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi i był nim aż do roku 2000, a następnie jeszcze raz w latach 2004-2005. Dla tej sceny przygotował ponad 70 premier, w tym prapremiery polskie: EchnatonP.Glassa, Dialogi karmelitanek F. Poulenca, Adriana LecouvreurF Download Gulliver Travel Machine. Cilei, Kandyd L. Bernsteina, Gajane A. Chaczaturiana, Mefistofeles A. Boito. W latach 2001-2002 był dyrektorem artystycznym Opery i Operetki w Krakowie.Ma w repertuarze ponad 120 pozycji operowych, baletowych i operetkowych. Przygotował ponad 90 spektakli premierowych. Poprowadził ponad 3000 spektakli oraz koncertów symfonicznych i kameralnych. Występował gościnnie w niemal wszystkich krajach Europy .net framework 4.5.2 다운로드. Jest laureatem Brązowego i Srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS i „Maski Masek” – Nadzwyczajnej Złotej Maski przyznanej podczas jubileuszu 40-lecia Teatru Wielkiego w Łodzi za 50 znakomitych realizacji w tym teatrze.  Począwszy od września 2009 roku do maja 2011 roku był także dyrektorem muzycznym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. W 2013 roku minister kultury przyznał mu odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. W Teatrze Wielkim w Poznaniu przygotował w 2013 roku polską prapremierę Portretu M 김씨네 편의점 다운로드. Weinberga, za którą otrzymał nagrodę w kategorii ,,Najlepszy polski dyrygent operowy’’ od Fundacji im. Jana Kiepury. W latach 2014-1016 był dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W bieżącym roku będzie. obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej, a dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi mianowała go honorowym pierwszym dyrygentem Download the purchase confirmation form.

  He studied conducting at the State Higher School of Music in Warsaw under Professor Bogusław Madey. While still a student, he joined the Grand Theatre in Łódź, where he went through all conducting stages (assistant conductor, conductor, vocal director, conductor-head of the orchestra), to become its artistic director (1981-87). In 1985, together with the Grand Theatre in Łódź and such stars as Maria Chiara, Fiorenza Cossotto, Nunzio Todisco and Ivo Vinco, he inaugurated the restored Teatro Vittorio Emanuele in Messina. From 1987 to 1992, he was chief conductor of the Macedonian National Opera and the Macedonian National Philharmonic in Skopje, giving concerts in many cities of the Republic and he has repeatedly guest conducted the Croatian National Opera in Zagreb. After returning to Poland, in 1996-98, he was the artistic director of the Musical Theatre in Łódź. In September 1998, he returned to the Grand Theatre in Łódź, where he held this post until 2000, and then again in the years 2004-2005.He has prepared over 70 premieres for this theatre’s stage, including Polish premieres: Akhenaten by P. Glass, Dialogues of Carmelites by F. Poulenc, Adriana Lecouvreur by F. Cilei, Candide by L. Bernstein, Gayane by A. Chaczaturian, Mephistophele by A. Boito. From 2001 to 2002 he was the artistic director of the Opera and Operetta in Cracow. His repertoire includes over 120 opera, ballet and operetta pieces. He has prepared over 80 premiere performances. He has conducted over 3,000 performances as well as symphonic and chamber concerts. He has made guest appearances in almost all European countries. A laureate of the Bronze and Silver Medal for Merit to Culture GLORIA ARTIS and the “Mask of Masks” – Honorary Gold Mask awarded during the 40th anniversary of the Grand Theatre in Łódź for 50 excellent productions in this theatre. In 2005 he took over as chief conductor of the Grand Theatre in Łódź, becoming the theatre’s music director in 2008, and then – until July 2011– the deputy director for music. From September 2009 to May 2011, he was also the music director of the Grand Theatre – Polish National Opera in Warsaw. In 2013, he was awarded by the Minister of Culture with “Medal for Merit to Polish Culture”. In 2013, at the Grand Theatre in Poznań, he prepared the Polish premiere of M. Weinberg’s Portrait, for which he received the award “Best Polish Opera Conductor” from the Jan Kiepury Foundation. From 2014 to 2016 he was the music director of the Baltic Opera in Gdańsk. He works with the Grand Theatre – National Opera and the Grand Theatre in Poznań. In 2022, he celebrated 50 years of artistic work and the management of the Grand  Theater in Łódź appointed him honorary first conductor.

   

  Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać