Karol MielińskiBaritone - Poland
    Chief Architect

    Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Legnicy (Polska) w klasie gitary Zbigniewa Woźnego oraz śpiew solowy w klasie Agnieszki Szumiło 이철희 의 이쑤시개. Ukończył studia licencjackie na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Krakowie w klasie Katarzyny Suskiej-Zagórskiej. Obecnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich 윈도우 10 화면보호기.

    Download pc katok photo Download Hancom Office for Mac

    Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać