Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,

Instytut Muzykologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Stowarzyszenie im 파워포인트 무료 템플릿. Richarda Straussa

zapraszają na:

interdyscyplinarną konferencję naukową

„Antonina Campi z Miklaszewiczów i mało znane tematy kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku”

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

22 października 2018 r., godzina 11.00

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

10:00 – 10:45 – rejestracja uczestników

Moderator: Andrzej Gładysz

11:00 – 11:20 otwarcie konferencji i Iwona Sawulska

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Polscy śpiewacy operowi na europejskich scenach przełomu XVIII i XIX wieku

11:20 – 11:40 Andrzej Wolański

(Akademia Muzyczna im 지구멸망 양승호. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) Antonina Campi w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu

11:40 – 12:00 Karol Rzepecki

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Wybrane zagadnienia z kultury muzycznej Lublina I połowy XIX wieku

12:00 – 12:20 Juliusz Multarzyński

(Stowarzyszenie im Borderland3. Marcelli Sembrich-Kochańskiej) Marcella Sembrich-Kochańska – artystka świata

12:20 – 12:50 przerwa kawowa

Moderator: Mateusz Wiśniewski

12:50 – 13:10 Jan Żądło

(Akademia Muzyczna im Download frontpage. Karola Szymanowskiego w Katowicach) Zygmunt Stojowski – zapomniany kompozytor przełomu wieków

13:10 – 13:30 Julia Malik

(The Grieg Academy and Grieg Artistic Research School w Bergen, Norwegia) Zanim pojawił się Moniuszko Download google mail attachments. Prekursorzy gatunku pieśni w muzyce polskiej przełomu XVIII i XIX wieku

13:30 – 13:50 Olga Ksenicz

(Akademia Muzyczna im 한자 서체. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) Sentymentalizm w polskiej liryce wokalnej przełomu XVIII i XIX wieku – mało znane przykłady z kręgu pieśni preromantycznej

13:50 – 14:10 Kinga Krzymowska-Szacoń

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Polska kultura muzyczna I połowy XIX w 연주곡. w świetle ówczesnej krytyki muzycznej

14:10 – 14:30 Przerwa kawowa

Moderator: Monika Rokicka

14:30 – 14:50 Mateusz Wiśniewski

(Uniwersytet Wrocławski) Goplana, a może Rusałka, czyli o promocji kultury polskiej zagranicą na przełomie XIX i XX wieku

14:50 – 15:10 Justyna Skoczek

(Akademia Muzyczna im Download The Hundred Days of Nangun 5. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) Nefelibata, czyli dlaczego warto być korepetytorem niezależnie od epoki

15:10 – 15:30 Marta Brzezińska

(Akademia Muzyczna im 지존오토 익스트림. Karola Szymanowskiego w Katowicach) Jan Stefani, Józef Elsner i Karol Kurpiński – specyfika i wokalne problemy wykonawcze we wczesnych operach polskich

15:30 – 15:40 zamknięcie konferencji

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Mateusz Wiśniewski – dyrektor konferencji (Uniwersytet Wrocławski)

dr Andrzej Gładysz – koordynator naukowy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

mgr Marcin Rolak – sekretarz

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać