Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,

Instytut Muzykologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Stowarzyszenie im. Richarda Straussa

zapraszają na:

interdyscyplinarną konferencję naukową

Antonina Campi z Miklaszewiczów i mało znane tematy kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku”

Konferencja odbędzie się 22 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zapraszamy serdecznie muzykologów, muzyków i artystów, kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, literaturoznawców i językoznawców, którzy przedstawią refleksje
na tematy ważne dla kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku – tematy mało znane, zapomniane celowo bądź nie, jeszcze nieodkryte albo nieznane w zupełności.

Antonina Campi z Miklaszewiczów żyła właśnie na przełomie tamtych stuleci – od ponad dwóch lat konsekwentnie promujemy jej zapomnianą nieco postać poprzez wydarzenia artystyczno-edukacyjne, dołączając do nich teraz perspektywę naukową. Spójrzmy więc
po dwustu latach na czasy jej życia, próbując odnieść je do wartości kultury XXI wieku.

Zgłoszenia, które przyjmujemy do 10 października, prosimy kierować na adres: antonina.campi.konferencja@gmail.com – prosimy o podanie tematu wystąpienia, abstraktu, afiliacji oraz obszaru zainteresowań naukowych.

Czas wystąpienia to 15-20 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów.

Organizatorzy opcjonalnie planują wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego.
Po konferencji zapraszamy wszystkich uczestników do Sali Operowej CSK na koncert „Antonina Campi – inspiracje”: wystąpią soliści związani z projektami Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów oraz Ewa Vesin.
Na fortepianie śpiewakom towarzyszyć będą:
Justyna Skoczek i Marcin Kozieł.

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do pięknego Lublina!

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje.

 

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać